Bekæmpelse af invasive planter

En invasiv art fortrænger de hjemmehørende arter og kan derfor være med til at ødelægge naturen over tid. Det er vigtigt at holde øje med disse arter, så de ikke får lov til at sprede sig for meget.

Mange af de invasive arter kan lave store områder med monokultur, hvor der ikke vokser andet end den art. Der er dårligt for biodiversiteten og medvirker at langt færre arter af insekter.

Jeg anvender kun mekanisk bekæmpelse som opgravning, tildækning og slåning.

Afhængig af hvilken art og størrelsen af området, vil der tages forskellige metoder i brug.

Her er en liste og billeder af nogle af de invasive arter

Design uden navn.png

Japansk Pileurt og Kæmpe Pileurt

Rynket Rose- Rosa Rugusa

Rynket Rose (Rosa Rugosa) indført 1875.

Canadisk og Sildig Gyldenris

60355065_377899366267982_709725094200475
100540545_3143339769061638_1719577177285

Kæmpe Bjørneklo