Naturgrund

Jeg kan etablere mange elementer, der kan skabe en fantastisk naturgrund - og det gælder både store og små arealer.

Etablering af blomstereng

Etablering af vilde hjemmehørende blomster er en god mulighed for, i løbet at 2 år, at få rigtig mange nye arter.  Blomsterengen etableres forskelligt i forhold til jorden og naturen i nærområdet. Derfor er prisen også forskellig.
 

Nogen steder er jorden meget tør og næringsfattig, og andre steder er den fugtig og rig på næring. Hvis der er en klassisk græsplæne i forvejen, er det nødvendigt at fjerne så meget græs som muligt, for at give frøene mulighed for at spire. Det kan være fræsning eller skæring af græstørv. Nogen steder kan det være en god ide at udlægge sand, for at skabe en næringsfattig jordbund.

Blomstrer plænen allerede?


I nogle plæner er der rigtig mange andre planter end græs. I et sådan tilfælde, foreslår jeg, at ændre på plejen, så disse planter for lov at udvikle sig og blomstre. På den måde kan jeg undgå at etablere og lade plænen vokser op, og lave høslæt på den efter behov.

Plantning af hjemmehørende træer og buske
 

Er du på udkig efter nye træer eller buske, vil jeg meget gerne både plante og inspirere. Der er nemlig et væld af hjemmehørende træer og buske, man med fordel kan vælge, da vores dyr er tilpasset til dem. Og desuden er de ofte noget billigere end de udenlandske. Endvidere er vores hjemmehørende træer og buske værtsplanter for sommerfuglelarver og andre insekter. Deres blomster yder også nektar og pollen til insekter, og fugle kan bygge rede og samle frugter og nødder.

Kvasbunker, træstammer, vandhuller og stendiger
 

Hvis du ønsker at skabe mere liv i din have eller område, så forslår jeg, at du får lavet nogle levesteder til vores dyr og insekter. Det kan være kvasbunker, træstammer, vandhuller og stendiger mm. Forskellige dyre- og insektarter har deres egne biologiske behov, som vi kan forsøge at skabe plads til.