Et tæppe af Rød Tvetand, Tusindfryd og m
Slåning og høslæt

Din naturgrund eller vilde område slås og plejes 1-2 gange årligt, så der skabes gode vækstvilkår for mange forskellige arter af vilde blomster og urter.

Etableing af vild eng på en sydvendt skr
Naturgrund

Vi etablerer blomsterenge, kvashegn, mindre vandhuller, levesteder for dyr og insekter samt planter hjemmehørende træer og buske. 

Selvom mælkebøtten har et blakket ry, så
Plejeplaner og Kurser

Vi udarbejder plejeplaner til større haver, offentlige områder, virksomheder, boligforeninger mm., der ønsker fremme biodiversiteten på deres arealer.

Kongelys. Bladene er helt bløde. Den får
Rådgivning

Vil du selv udføre alt det praktiske arbejde, men er usikker på hvilke tiltag, der passer til dit areal? Så læs mere her.

Træfældning
  • Rådgivning

  • Fældning

  • Veteranisering

  • Beskæring