top of page

Slåning og høslæt

Høslæt som naturpleje er en plejemetode, der henvender sig til dig, der har en naturgrund med højt græs eller en blomstereng. 

Når der bliver lavet 1-2 årlige høslæt, giver det gode vækstvilkår for mange forskellige arter af vilde blomster og urter. Og det sørger samtidigt for, at din grund ikke gror til med træer og buske.

Jeg slår området med en fingerklipper (skånsom slåmaskine) eller le, der klipper planterne over helt nede ved jordoverfladen. Høet bliver derefter samlet sammen og fjernet. På den måde gives der lys og plads til, at flere arter kan vokse op. Der fjernes også end del næring fra jorden, så de mere nøjsomme arter kan konkurrere med det høje græs.

Hvorfor ikke lade græsset stå uklippet år efter år?

Græs og andre planter, der står år efter år, og som hverken bliver slået eller spist af dyr, vil danne et tykt lag af førne. Det betyder, at der kommer et lag af dødt og flerårigt plante materiale, som ligger tæt hen af jordoverfladen. Græs er rigtig god til at dække jorden med et tykt lag af førne, hvor kun meget få planter kan vokse igennem.

Jeg efterligner naturens dynamik

Planter og dyr har udviklet sig sammen. Der mangler dog en masse dyr i den danske natur – dem der var her engang. Det er de store græssere  som vilde heste og okser. De spiste både græsset, mindre træer og buske. På den måde holdte de naturområder åbne og gav mulighed for at nye arter kunne komme til. Det er denne adfærd jeg forsøger at efterligne.

Redskaber

Jeg benytter en fingerklipper, som klipper planterne over ca. 2 cm over jordoverfladen. Den er bygget til at klippe høje planter og den findeler ikke materialet, som en almindelig græsslåmaskine. 

Det gør det nemt at samle det sammen og fjerne det fra området.

Den skåner også dyrelivet, og de insekter, der sidder i græsset, vil overleve.

Jeg bruger også en le, hvis området er mindre en 50 m2 eller er for ujævnt eller over 20 graders hældning.

20211105_121821.jpg

Udplantning af vilde blomster

Hvis du ønsker flere blomster på din naturgrund, med et hurtigere resultat, så er der mulighed for udplantning af forskellige hjemmehørende arter. Jeg ser på din grund, og i fællesskab udvælger vi de ønskede arter, som passer bedst til naturen på din grund. Det kunne være blomster som fx Blåhat, Kællingetand og Stor Knopurt.

bottom of page