Træfældning

Jeg ser træer, som en værdifuld resurse og vil gerne inspirere til andre tiltag end den traditionelle træfældning. Døde stående træer og gamle træer, gerne med stormskader, er vigtige leversteder for mange dyr, specielt fugle og insekter.

Rådgivning

Jeg rådgiver om hvilke tiltag, jeg vil anbefale for at forbedre biodiversiteten ved træfældning og skæring. Evt i samarbejde med en træklatrer.

 

Fældning

Jeg fælder træer og kan lade op til 3 meter af  stammen stå tilbage.

Træet kan bruges til en kvasbunke til gavn for dyrelivet.

 

Beskæring

Hvis et træ vokser ind over huse, eller på andre måder er i vejen, kan de med fordel beskæres i stedet for at blive fældet. En løbende korrekt beskæring vil skabe et mere traditionelt havetræ. Fordelen er, at det ikke vil skabe problemer senere og derved risikere at skulle fældes.

Veteranisering af træer

Gamle og hule træer er gode og vigtige levesteder for mange dyr. Mange fuglearter, blandt andet ugler, bygger reder i dens slags hulheder.

Hule træer opstår naturligt over tid når grene og dele af stammen bliver beskadiget og rådner væk. Den ydre del af træet vokser videre og derved dannes et hulrum.

Jeg efterligner naturen ved at beskadige træet, så det over tid vil skabe disse leversteder.

Afhængig af træet er der forskellige måder at gøre det på. Der kan rives store grene af, så barken skades. Eller hele toppen af træet kan knækkes af, så der kommer et stort brud.