Vild Eng Naturpleje henvender sig til dig, der ønsker mere vild natur på dit område. Hvad enten det drejer sig om private haver, offentlig områder, foreninger eller virksomheder.  Vi omlægger græsarealer til blomsterenge og naturgrunde, rådgiver om skånsom naturpleje, bekæmper invasive arter, laver høslæt, biodiversitets-fremmende træfældning, udbyder kurser og meget mere!

Dag-pragtstjerne. Jeg fik øje på dem fra
Eng-Gedeskæg. En ret stor blomst som er

Missionen med Vild Eng Naturpleje er at fremme biodiversiteten og den danske natur. Og skabe større forståelse for vilde haver/områder og skånsom naturpleje, der fremmer alle vores hjemmehørende blomster, urter, træer, buske og dyreliv.

Almindelig Blåfugl. Der findes en del ar